Home
Upload LogNAC-144
NAC-28
NAC-432
NAC-50
NAC-1296
NAC-Micro

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps

LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests

- HF -
SM3CER Calendar
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

Testregler för 10 meter NAC (NRAU aktivitetstest)


Ändamål:
10 meter aktivitetstesten är en avslappad och ledig test, vars ändamål är att roa och skapa mer aktivitet på hela 28-29 MHz bandet.

Tider:
Den första torsdagen var månad.
* CW:19:00 - 20.00
* SSB:20:00 - 21.00
* FM:21:00 - 22.00
* MGM/Digital:22:00 - 23:00
Testtider är lokal tid, sommer som vinter samma tidspunkter.
OBS: INTE UTC! Samma tider i hela Norden lika som på VHF/UHF/SHF.
Observera att tider i loggarna skall anges i UTC

Klasser och rekommenderade frekvenser:
* A = CW/Telegrafi
* B = SSB/Telefoni
* C = FM/Telefoni
* D = MGM/Digital
* E = Summan av klass A, B, C och D.
IARU Region 1 bandplan ska följas. Aktivitetscentrum CW 28040 kHz, SSB 28500 kHz, FM 29200 kHz och PSK31 28120 kHz.
Var klass är en test för sig. Samma station kan köras igen, varje timme. Stationer som sänder in loggar måste vara på samma plats under hela testen.

Testmeddelande:
RS/T, samt lokator. (539-JO65MJ eller 57-JO89WM)

Poäng:
1 poäng per påbörjad kilometer, samt 500 bonuspoäng per ny lokatorruta (JO44-JO59 osv.)

Diplom:
Diplom delas ut till årets 3 främsta i var klass. De 9 bästa testerna räknas till årsresultatet.

Loggar:
Alla loggar skall innehålla; eget call och lokator, datum. För var QSO skall; tid, call, sänd och mottagen RS/T, mode, lokator och begärd poäng anges. Resultat publiceras i QTC. Loggen ska vara testledaren tillhanda senast onsdagen efter testen.
Loggar sänds till:
SM4HFI, Jan Wedin
Nämndemansv 21
791 61 Falun
Epost: vhfcontest@ssa.se

Loggen ska helst laddas upp online via resultatroboten på http://www.ssa.se/contest ("Upload Log" till vänster i menyn).