Home
Upload LogNAC-144
NAC-28
NAC-432
NAC-50
NAC-1296
NAC-Micro

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps

LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests

- HF -
SM3CER Calendar
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

Välkommen till SSA contestsite!

English below
Vänligen rapportera problem eller felaktigheter till vhfcontest@ssa.se .

Meteorscatter Sprint Contest 12 - 13 aug

Testen går från 11 aug 22z till 13 aug 22z, dvs midnatt till midnatt lokal tid. Förra året vann SF3NR QRO-klassen stort, kanske någon utmanar deras resultat? Regler mm finns på http://mmmonvhf.de/ctestinfo.php. Ta gärna en titt på resultatet och kommentarerna med bilder från 2016. Vi känner callet SK3MF bättre än SF3NR som de använde i testen.

ES Open VUSHF Field Day contest 5 - 6 aug. Två tvåtimmarstester efter varann på var band lite olika tider under helgen. 1296 lördag morgon, 144 lördag kväll och 432 söndag morgon. Söndag morgon körs även 50 MHz som en separat test. Reglerna: http://www.erau.ee/images/Voistlustulemused/ULL_FD/ES%20OPEN%20VUSHF%20FD_rules_eng.pdf. Som loggprogram rekommenderar de N1MM+, se http://www.erau.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=91.

Finland vann SM-OH. Resultatet är sammanställt och finns på www.oh6zz.com/2017/ohsm/ohsm_2017.html. Vi får försöka engagera styrkorna bättre nästa år när vi själva arrangerar. Det var precis dubbelt så många finska som svenska stationer igång, men vi hade faktiskt större andel som sände in logg. Det är 13 SM med i resultatlistan mot 16 OH.

St.-Petersburg Open VHF Championship 10 juni 2017 kl 15 - 19 UTC. Det kom ett mail från Eugene RK1AA med info om testen och länk till regler på engelska: http://alrs.info/articles.php?article_id=123. Band är 144, 432 och 1296 MHz. Testmeddelande är RST, QSO-nummer och lokator. EDI-loggar i REG1TEST-format mailas till vhf@alrs.info före 20 juni kl 21z.

Marconi memorial. Resultatlistan från höstens CW-test på 144 finns på https://slovhf.net/vhfmanager/modules/results.php?ContestID=223&language=G. Läs mer i QTC #6 2017!

SMOH-landskamp 20 - 21 maj. Vi försöker väl vinna över Finland även när de har hand om testen? Även små loggar är välkomna i landskampen. Använd inställningar för vanliga nordiska tester, dvs QSO-nummer, 1p/km och 500p/ruta. Regler

Sommartid 26 mars. Då är det dags att ställa om loggprogram så de får UTC i loggfilen. Roboten tar inte emot loggar med QSO utanför testtid.

Nordiska VHF-mötet på Tjörn 9 - 11 juni. Västkustens mikrovågsgrupp arrangerar årets nordiska VHF-möte, en chans att träffa eldsjälar för höga frekvenser i verkliga livet. Se www.vushf2017.se för mer info.

Nu tar inte roboten längre emot loggar med QSO utanför testtid. Som vanligt är det bra att kolla bästa QSO om det verkar riktigt. Portabel i distrikt 4 skrivs /4/P. /4P betyder att stationen var i Sri Lanka.

0Z dvs noll zäta förekommer flera gånger. Det kan vara svårt att se med vanligt teckensnitt, vi har nu Ø som noll i tabeller mm.

Contestmanager är SM4HFI/Jan och SM6NZB/Tommy är biträdande contestmanager. Har ni frågor om loggar, tester och resultat når ni oss på vhfcontest@ssa.se

Välj år för att se rätt "Best of 9".
För historiska data 2009 - 2012 se http://old.ssa.se/vhf. Tidigare finns på http://ham.se/vhf. NAC28 2005 - 2009 finns på http://sk4ao.net/nac28

Info om övriga VHF-sektionen finns på www.ssa.se/vhfuhfshf/

Klicka här för äldre nyheter
In English

Welcome to the new contest-site of SSA. You'll be able to upload your contest logs here, find claimed scores and final results.

Finland wins SM-OH

The result is at OH contest site www.oh6zz.com/2017/ohsm/ohsm_2017.html.

St.-Petersburg Open VHF Championship juni 10, 2017 at 15 - 19 UTC. A mail from Eugene RK1AA with info came with link to the english rules http://alrs.info/articles.php?article_id=123. Bands are 144, 432 and 1296 MHz. Contest message is RST, QSO number and locator. Send EDI-logs in REG1TEST-format to vhf@alrs.info. Deadline for logs is 21:00 UTC June 20, 2017

NAC Open januari 31:th Only 12 participants worked more than one NAC Open in 2016 so we thought about letting it die calmly. But some requests made me add it again way too late. We will discuss the matter at Nordic VHF meeting at Tjörn in june.

Sweden wins SM - OH competition!
No objections on the preliminary result, so now it is finalized. You find it here

Sweden wins SM - OH competition! Results and complete QSO-list is at this place. Send mail before 2016-06-15 to vhfcontest@ssa.se if you think an evaluation is eroneous. This is the only VHF contest where cross check is made in SM. Regular NAC have about same error rate.

SM-OH, Finland wins
Final score is now at alternate location sk4ao.net/vhf/smoh14 along with complete QSO list.
Jan SM4HFI

2013-08-01: World wide radio amateurs are welcome to participate in the NAC-28 contests first thursday of the month. Exchange is report and full grid locator i.e. JO89JO. Log submission is not mandatory.
   Recommended logging software in english: UCXLog.
   Choose contest "NAC 10m". Choose mode CW/SSB/FM(Mixed)/Digital after selecting the contest.
   Upload your log (EDI-Format - default in UCXLog) in the "Upload Log" menu on the left.