--------------- DXCCs Worked ----------------------
SM:  5  LA:  2  

-------------- Squares Worked ---------------------
JO59: 2  JO78: 1  JP7Ø: 1  JO58: 1  JO69: 1  
JO57: 1  

       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     7    981   6   3981  2   140.1Km  221Km SK4AO/JP7ØTO
Calculated    7    981   6   3981  2   140.1Km  221Km SK4AO/JP7ØTO


"59(9)" received:  29%
"59(9)" transmitted: 14%

----------------------------------------
Det var kul så läng rotorn var med. Höll en timme. Kanske läge för pension. 30 år gammal. Det blir en ny till nästa månad eller portabelt. På eterhörande 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Time     Callsign    Locator  LOG ROBOT Mode  TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 160405 18:16 LA2Z      JO59EJ  150  150 SSB  57 57 LA (Norway) 
#002 160405 18:19 SM4GGC     JO69RK   44   44 SSB  55 55 SM (Sweden) 
#003 160405 18:25 SK6QA      JO58UB  141  141 SSB  59 57 SM (Sweden) 
#004 160405 18:30 SM6UQL     JO57WU  157  157 SSB  55 55 SM (Sweden) 
#005 160405 18:50 SK4AO      JP7ØTO  221  221 CW   589 599 SM (Sweden) 
#006 160405 18:56 LAØBY      JO59IX  157  157 CW   549 569 LA (Norway) 
#007 160405 19:00 SK6W      JO78FM  111  111 CW   589 599 SM (Sweden)